Projecte artístic | Sala Escalante Centre Teatral

T.E.

Projecte artístic

Al setembre del 2016, Josep Policarpo assumeix la direcció del Centre i manifesta la necessitat de modelar constantment un projecte teatral, perquè puga oferir respostes al públic i no perdre la connexió amb la societat. Diu que el perfil de l’espectador del segle xxi ha canviat substancialment. En el cas de la infància i la joventut han canviat les metodologies de la pedagogia, han canviat els entorns familiars i han canviat també els instruments per a transmetre la informació i ocupar el temps d’oci. Per tant, el teatre hauria de ser sensible a tots estos aspectes si vol ser un lloc de trobada per als ciutadans.

Descarrega el projecte de coordinació artística de Josep Policarpo.

A partir de l’estructura actual del Centre, el director nou desenvoluparà el seu projecte a partir de les directrius següents:

Produccions pròpies

El canvi de segle ha portat formes de vida noves i canvis sociològics que afecten la família, la multiculturalitat dels nostres pobles i ciutats, l’ús de la tecnologia digital, el tema del gènere, etc. Tots aquests aspectes podrien entrar en el disseny programàtic del centre com a elements de reflexió i d’inclusió. A partir d’aquest nou marc social, el Centre Escalante propiciarà el naixement d’una nova literatura dramàtica, impregnada d’actualitat i amb una força renovadora, tant pel que fa als arguments com al llenguatge escènic. Així mateix, s’atendran les disciplines amb menor presència com el circ, la dansa, el teatre físic i visual, etc.

Escola de Teatre

L’escola tindrà una orientació doble. Una oferta de cursos per a persones vinculades a les arts escèniques, però que no es dediquen a elles d’una manera professional. L’objectiu serà més social que formatiu i pretén usar les eines de l’art dramàtic per a atendre les inquietuds personals dels alumnes i facilitar-ne el desenvolupament psicològic, expressiu i artístic.

D’una altra banda, es presentarà una sèrie de cursos d’especialització orientats a estudiants que han finalitzat els estudis d’art dramàtic. Seran cursos especialitzats en determinades disciplines que permetran els alumnes ampliar coneixements en determinats camps de la creació i rebre una formació més específica.