6 Clipping NP. El Teatre Escalante presenta les II Jornades de Creació de Teatre Infantil amb l'Associació Valenciana d'Escriptors Teatrals. | Sala Escalante Centre Teatral

Rpercusió mediàica

6 Clipping NP. El Teatre Escalante presenta les II Jornades de Creació de Teatre Infantil amb l’Associació Valenciana d’Escriptors Teatrals.

6 Clipping NP. El Teatre Escalante presenta les II Jornades de Creació de Teatre Infantil amb l’Associació Valenciana d’Escriptors Teatrals.