Nota Legal – Sala Escalante Centre Teatral

Nota Legal

Este lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, l’àudio i qualsevol altres materials, són propietat d’Escalante Centre Teatral. Tots els drets estan reservats. Qualsevol accés a este lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Sols està autoritzat l’ús personal no comercial. No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran tractades per part d’Escalante Centre Teatral, consentint vosté expressament, al remetre’ns el formulari, amb la finalitat d’atendre la seua sol·licitud i/o la consulta, així com gestionar la relació amb vosté. Resulta necessari que, per a això, ens facilite totes les dades sol·licitades, garantint que estes són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. Vosté té reconeguts els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar remetent un escrit identificat amb la referència «Protecció de Dades», en el qual es concrete la sol·licitud corresponent i al qual adjunte una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de l’interessat, a la direcció següent: C/ Landerer 5, 46003 València.