La veu cantada de Andrés Navarro – Sala Escalante Centre Teatral

Notícies

La veu cantada de Andrés Navarro

La veu cantada de Andrés Navarro

La veu cantada és la prolongació de la veu parlada. Baix este pretext va articular Andrés Navarro el curs impartit a l’Escola Permanent per a Professionals de les Arts Escèniques de l’Escalante. L’últim dia els alumnes van mostrar l’excel·lent treball realitzat durant tres setmanes de treball intens en el qual han aprés afinació, bona dicció, projecció de la veu, interpretació i molt més.