Contacte – Sala Escalante Centre Teatral

Contacte

Direcció
Administració
Taquilla
Cap de Sala
Secretària
Coordinació centres escolars
Protocol i comunicació
Premsa
Cap de maquinària i coordinació
Maquinista
Técnics
Personal de sala
Coordinació escola